Yamaha återkallar

Problemet gäller en trottelpositionssensor (TPS) som sitter på spällaxeln vilken ställer om tändningen vid på- respektive avslag av gasen. När den fungerar dåligt så kan

Läs mer »

Senaste utgåvan

Annonser