Den centrala strömbrytaren öppnar både det vänstra handskfacket och dynan. Men det krävs att nyckeln finns i närheten.

Gerry