Den breda dynan lämpar sig väl också för körning längre sträckor. Framtill är den lite bred vilket kan ge problem för kortare förare.

Gerry