Totalt sett positiv MC-försäljning

När vi sammanfattar försäljningen av nya motorcyklar för april 2020 är det glädjande för moped- och mc-branschen och dess tusentals anställda och kunder att Coronapandemin som hållit Sverige och världen i ett järngrepp inte påverkat försäljningen nämnvärt.

Den lilla minskningen på 5% för motorcykelsegmentet är fullt naturlig efter en i princip rekordperiod under årets första tre månader och ligger inom felmarginalerna sett till snittet för april de senaste åren.

Mopederna fortsätter med ytterligare en stark period. En försiktig uppgång på 8% i april ska ställas i relation till en uppgång på hela 34% under årets första tertial.

Vi ska inte heller räkna bort det faktum att vi haft en relativt kall vår som av tradition påverkar nyregistreringen av tvåhjuliga fordon negativt. SMHI sammanfattar årets april med ”Mild, blåsig och torr” jämfört med april 2019 ”Varmt, torrt och mycket soligt”.

Coronapandemin kan naturligtvis fortfarande påverka årets siffror men med det sagt är det skönt att kunna konstatera att moped- och mc branschen hittills inte har påverkats negativt, särskilt jämfört med andra fordonsbranscher (bilar -37,5% och lastbilar -38,8% i april).

Motorcyklar totalt
Januari – april 20194 186Januari – april 20204 586+ 10%
Varav trehjuliga MC
Januari – april 201956Januari – april 202081+ 45%
Mopeder
Januari – april 20192 989Januari – april 20203 998+ 34%
Varav eldrivna mopeder
Januari – april 2019640Januari – april 2020987+ 54%

Enbart april:

20192020Förändring
Motorcyklar totalt2 0581 958-5%
Varav trehjuliga MC3638+ 6%
Mopeder totalt1 6891 817+ 8%
Varav eldrivna mopeder359397+ 10 %
Källa: McRF

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser