Sänkt kubikkrav för A2-körkort

Nu är det bestämt. Häromdagen beslutades att kubikkravet sänks från 400 till 250 cm3 gällande provfordon för körkortskategori A2.

Den 4 maj i år fattade Europeiska kommissionen beslut att EU-direktivet, som innebär sänkt kubikkrav för provfordon i kategori A2, ska tillämpas i samtliga medlemsstater från 1 november 2020. 

Så här skrivet Europeiska kommissionen angående detta:

”Kraven för provfordon i form av motorcyklar i kategori A2 som ska användas under körprovet måste anpassas till den tekniska utvecklingen, särskilt till utvecklingen i fråga om förbränningsmotor och chassi och till den ökade användningen av elektriska motorcyklar. De tekniska specifikationerna för provfordon i kategori A2 bör anpassas på ett sätt som även säkerställer att sökandes körprov avser fordon som är representativa för den kategori som körkortet ska utfärdas för.” 

Bilaga II till direktiv 2006/126/EG ska ändras på följande sätt:

I punkt 5.2 ska andra stycket under underrubriken ”Kategori A2” ersättas med följande: ”Om motorcykeln drivs av en förbränningsmotor, ska cylindervolymen vara minst 250 cm3.”.

Annons

Annons

Senaste utgåvan