…Tobias fortsätter med den tekniska presentationen. Imponerande prestanda.

Gerry