Svenska Ducati-chefen Tobias Persson inleder med ett kort föredrag om Ducati och dess historia.

Gerry