Rekordmånga nyregistrerade motorcyklar

Redan under oktober månad har antalet nyregistrerade motorcyklar passerat förra årets totalsiffra med 2 procent. Till och med oktober har 12 239 nya motorcyklar registrerats jämfört med 11 984 under hela 2019.

Därmed har motorcyklarna passerat den milstolpe som mopederna gjorde redan i september. Den milda hösten, tillsammans med en viss ”Coronaeffekt”, har gett mopedbranschen de bästa siffrorna sedan införandet av de nya EU-reglerna avseende klass 1 mopeder 2009.

-Ett omvälvande år för hela samhället har dock inneburit rekordsiffror för framförallt mopedbranschen. Med hänsyn taget till fluktrationer på grund av regelskiften kommer 2020 gå till historien som det bästa året för mopedförsäljningen sedan EU och Sverige införde reglerna om Klass 1 mopeder 2009, säger Niklas Kristoffersson, vd Moped- & motorcykelbranschen, i en kommentar till rekordsiffrorna.

-Utöver att glädjas över framgångarna för mopederna är det också mycket roligt att se att antalet nyregistrerade motorcyklar redan passerat hela förra årets siffror, avslutar Niklas Kristoffersson, vd Moped- & motorcykelbranschen.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser