Ökning av nya motorcyklar i Europa

Förra året var ett tufft år för motorcykelbranschen i Europa. Men totalt sett, precis som här i Sverige, var 2020 ett bra år sett till nyregistrerade motorcyklar, och mopeder, i Europa.

De nationella blockeringar som infördes på grund av Covid-19-pandemin under våren 2020, när motorcykelmarknaden vanligtvis tar fart, orsakade en kraftig nedgång eller till och med stopp av nyregistreringarna. Logistikkedjor stördes också kraftigt, på alla nivåer, för tillverkare och leverantörer, vilket påverkade produktionen.

Sammantaget återhämtade sig de största europeiska marknaderna för motorcyklar och mopeder efter våren och nådde en total ökning med 4% jämfört med motsvarande period 2019, men med olika resultat i de olika länderna. Medan Nederländerna (+ 30,3%) och Tyskland (+ 27%) registrerade betydande ökningar, tappade andra marknader, som Italien (-5,3%) och Spanien (-8,8%), i relation till siffrorna för 2019. Generellt sett återhämtade sig marknaden gradvis under andra halvåret, även om positiva siffror i slutet av 2020 också delvis är kopplade till förhandsregistreringar utförda av importörer och återförsäljare på grund av att giltighetstiden för Euro 4-godkännanden löpte ut 31 december 2020.  

Helårsresultatet för 2020 blev totalt sett bra, med 883102 nyregistrerade motorcyklar på de fem största europeiska marknaderna (dvs. Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien). Detta motsvarar en marginalökning på 1% jämfört med siffrorna för 2019. 

De största motorcykelmarknaderna i Europa 2020 var: Tyskland (220304 enheter), Italien (218027 enheter) och Frankrike (191231 enheter).

De största europeiska mopedmarknaderna (dvs. Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Spanien) ökade från 246 345 enheter 2019 till 279 841 år 2020. Detta motsvarar en ökning med 13,6% jämfört med föregående år. De största marknaderna för mopeder i Europa var Frankrike (98 592 enheter), Nederländerna (84 732 enheter) och Tyskland (35 010 enheter).

För Sveriges del var 2020 också en klar rekordsäsong vad gäller antalet nyregistrerade mopeder och motorcyklar i Sverige, med totalt 14798 sålda motorcyklar. Inte sedan 2009 har så många nya motorcyklar och mopder sålts. 

Samtidigt ska vi ha med i beräkningen att med anledning av att moped- och motorcykelbranschen gick från Euro 4 till Euro 5 regelverk 31 december 2020 har ett antal importörer och många privatpersoner förregistrerat sina fordon vilket påverkar siffrorna för helåret 2020.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser