Medan R1 gör sig bäst på bana är MT‑10 mer lämpad för inspirerande körning på landsväg och i stadstrafik.

Gerry