MHF: Bort med egoismen från trafiken

Det tutas, skriks och pekas finger dagligen i den svenska trafiken. Ibland på grund av små irritationsmoment och ibland rinner det helt enkelt över då irritationen övergår till ren ilska. Grupper hetsar mot grupper. I ett pressmeddelande uppmanar MHF att sluta vara egoistisk i trafiken.

Grupper hetsar mot grupper i trafiken. Det är alltid någon annans fel, för det är knappast sig själv man tutar eller skriker åt. Men problemet i trafiken är inte gruppen cyklister eller gruppen bilister. Inte heller gruppen gångare eller gruppen motorcyklister. Inte ens gruppen taxichaufförer eller busschaufförer.

Det finns en annan grupp som är ett stort problem i trafiken, och det är egoisterna. Det menar

Bakgrunden är att förbundet anser att vi måste bort från egoistiska beteenden i trafiken för att den ska bli säkrare.

Då en person tagit körkort gäller följande:

”Grattis till körkortet, nu ställer samhället ett stort och omfattande vägnät till ditt förfogande, varsågod. För att nyttja detta finns ett antal regler som du har lärt dig och dessa ska nu följas för allas gemensamma trivsel och säkerhet”.

Detta gäller även de som vistas i trafiken utan att behöva körkort, som gångtrafikanter och cyklister. Det är ingen rättighet för trafikanterna att själviskt få ta sig fram fortast möjligt med alla till buds stående medel. 

Trafikanter som visar hänsyn är faktiskt sällan orsak till irritation och sällan orsak till allvarliga tillbud i trafiken.

MHF:s förbundsmöte vill se mindre snack om andra trafikantgruppers uppträdande.

MHF uppmanar ALLA trafikanter att sluta med egoistiskt uppträdande i trafiken och vill i stället se avsevärt mer av hänsyn och respekt i den svenska trafikmiljön.

MHF är helt övertygad om att ju fler trafikanter som byter ut egoistiskt beteende i trafiken mot ett hänsynsfullt beteende desto fler incidenter skulle förhindras och möjligheten att uppnå nollvisionen förbättras avsevärt.

Att lämna egoismen hemma då man ska ut i trafiken skulle lösa många problem.

Varje pekat finger vi slipper visa eller se är en vinst för oss alla.

Källa: Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF

Annons

Annons