MC-branschen bra för ekonomin och miljön

Forskning från Oxford Economics visar att motorcykelsektorn i EU och Storbritannien genererar cirka 389 000 arbetstillfällen inom olika arbetsområden, inklusive tillverkning av fordon, delar och tillbehör, personlig skyddsutrustning samt motorcykelrelaterad verksamhet.

Studien har också visat att motorcykelsektorn enbart under år 2019 bidrog med cirka 21,4 miljarder euro av Europas BNP. På det hela taget genererar 1euro av BNP som skapats direkt av motorcykelföretagytterligare 1,80 euro av BNP inom andra industrier på grund av de olika dominoeffekterna det ger. 

När det gäller skatteintäkter genererade motorcykelsektorn och därmed sammanhängande verksamhet cirka 16,6 miljardereuro, vilket gör motorcykelbranschen till en viktig bidragsgivare till de offentliga finanserna, särskilt på stora marknader som Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien och Spanien. 

Europabaserade motorcykelföretag exporterar varor för cirka 2,1 miljarder europer år 

I rapporten analyserades också motorcykelindustrins roll inom området för internationell handel. Eu- och Uk-baserade motorcykelföretag exporterar varje år fordon, delar och komponenter till ett värde av cirka 2,1miljarder euro till icke-europeiska kunder.

De viktigaste exportmarknaderna inkluderar USA,Australienoch Japan. Men, precis som studien betonar, ”europeiska exportörer brottas med höga import-tullar i Kina och Thailand samt Indien”, som alla är stora marknader med betydande tillväxtpotential för europeiska motorcykeltillverkare.

Betydande rörlighet, tidsbesparingar och miljöfördelar 

Studien som utarbetats av Oxford Economics undersökte också de ytterligare fördelar som erbjuds av motorcyklar till sina användare, och för miljön. En scenarioanalys tyder på att om 5 procent av alla som pendlar med bil genom Europa (5,3 miljoner pendlare) bytte till motorcyklar skulle de totala tidsbesparingarna vara 21,2 miljoner dagar per år – värda 3,3 miljarder euro för dessa användare.

Studien kom också fram till att motorcyklar erbjuderbetydande kostnadsbesparingar till följd av lägre bränsleförbrukning och driftskostnader. I genomsnitt varkostnaden för att pendla med motorcykel (€ 545) nästan en tredjedel av vad detskulle kosta att använda en bil (€ 1,435) under ett år.

Forskningen bekräftade att motorcyklar har ett mindre miljöavtryck än fyrhjulingar, där den genomsnittliga tvåhjulingen i deneuropeiska fordonsflottan släpper ut cirka 99g CO2/km, mindre än hälften av de 210 g CO2/km som släpps ut av den genomsnittliga bilen (bensin och diesel). Intressant nog visade det sig att motorcyklar upp till 250cm3 i genomsnitt släppte ut 62 g CO2/km. Omkring 62 procent av Europas tvåhjulingar tillhör denna kategori. 

Den ekonomiska och sociala betydelsen av motorcykel fritid, sportoch evenemang

I studienundersöktes också den ekonomiska betydelsen avmotorcykelrelaterade evenemang, exempelvis motorcykelmässor, motorcykelracing, ”roadshows” och liknande.

Totalt bidrog dessa verksamheter medcirka 2,1 miljarder euro till EU:s BNP och genererade cirka 38 400 arbetstillfällen och 1,2 miljarder euro i skatteintäkter. En stor del av denna inverkan skedde i lokalsamhällen som i hög grad gynnadesavinternationella turister som deltog i motorcykelrelaterade evenemang. 

Studien visade att 5 miljoner åskådare deltog i stora motorcykelsportevenemang under 2019, där MotoGP lockade cirka 1,8 miljoner åskådare till sina 12 europeiska tävlingar den säsongen.Dessutom deltog cirka 2,5 miljoner människor i motorcykelmässor och tillverkares olika evenemang samma år.

Covid-19:s inverkan på motorcykeltillverkarnas verksamhet 

I en kompletterande bilaga utökas analysen till att gälla även 2020, med en analys av vilken inverkan som det första året avcovid-19-pandemin hade på motorcykelindustrin.Motorcykeltillverkningen i Europa avbröts på ett betydande sätt under pandemins höjdpunkt, i mars – april 2020, där produktionen minskade kraftigt över kontinenten, till stor del kopplad till effekterna av nationella nedstängningar. 

Bland de stora motorcykeltillverkarna var avbrottet i fabriksarbetet betydande, men arbetet i HQ-funktionerna, FoU och handel hölls igång relativt bra. Motorcykelföretagen reagerade också på Covid på ett sådant sätt att de nu är i en bra position för framtiden, genom att till stor del upprätthålla den arbetsvolym (när det gäller timmar) som utförs på forskning, utveckling och design och att införaden typ av personalprotokoll och infrastruktur som krävs för att underlätta jobb hemifrån. 

Motorcykelföretag tenderade att erbjuda bra skydd för sin aktiva personalstyrka, med timmar per capita tillfälligt nedskurna i stället för direkta uppsägningar.  

Stefan Pierer, VD för ACEM och VD för KTM AG, kommenterar:  ”Oxford Economics forskning visar att motorcykelsektorn ger ett värdefullt ekonomiskt och samhälleligt bidrag till Europas ekonomi och rörlighet. Trots den senaste tidens utmaningar som Covid-19-pandemin och en svår internationell handelsmiljö är vår sektor fortsatt stark. Motorcykelindustrin kommer att fortsätta att spela en positiv roll när det gäller skapande av arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och rörlighet i städer och som fritidsnöje.” 

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser