Jan Leek är en flitig gäst på det historiska torget i Adenau.

Gerry