Hur många kurvor har på din favoritväg hemma? Så många kurvor har de spanska vägarna också… per kilometer!

Gerry