Nyportad topp. Christer på CS Motortech gjorde ett grundligt jobb på både insugs- och avgasportarna.

Gerry