Med ett ordnat lugn plockar Johan isär hela hojen. Efter mindre än två timmar står ramen ensam kvar på golvet.

Gerry