BMW Motorrad presenterar M Endurance

Smörjning av drivkedjan är historia. I alla fall om vi ska tro BMW Motorrad som har presenterat drivkedjan som enligt tillverkaren ska vara helt underhållsfri.

Under mer än 90 år har den underhållsfria, miljövänliga och bekväma kardandriften varit en av BMW Motorrads fasta tekniska hörnstenar. Med M Endurance-kedjan erbjuder BMW Motorrad vad som ska vara en helt underhållsfri kedja.

Liksom tidigare X-ringkedjor har M Endurance-kedjan en permanent smörjmedelfyllning mellan rullarna och stiften, inneslutna av X-ringar. Vad som är helt nytt är emellertid att det tidigare nödvändiga tillägget av smörjmedel för rullarna och därmed ska den välbekanta ”kedjesmörjningen” inte längre vara nödvändig, och kedjan ska inte heller behöva spännas från tid till annan på grund av det vanliga slitaget.

Enligt BMW har detta möjliggjorts med hjälp av ett nytt beläggningsmaterial för kedjerullarna: tetraederalt amorft kol (ta-C), även känt som industriell diamant. Denna beläggning kännetecknas av extrem hårdhet och motstånd och i detta avseende placeras den på en nivå som ligger mellan den välkända DLC-beläggningen (Diamond Like Carbon) och ren diamant. Till skillnad från de metallytor som hittills har använts menar BMW att beläggningen med ta-C industridiamanten inte slits ner. Samtidigt erbjuder denna typ av beläggning också en drastiskt reducerad friktionskoefficient.

Tack vare utmärkta torrsmörjningsegenskaper och eliminering av slitage, ska de tetraedriska amorfa kolbelagda rullarna hos M Endurance-kedjan erbjuda underhållskomfort motsvarande en kardandriven motorcykel. Detta inkluderar allt rengöringsarbete som är oundvikligt med en konventionell kedja på grund av stänkande smörjmedel. Följaktligen uppges M Endurance-kedjan också erbjuda maximal miljövänlighet.

M Endurance-kedjan i 525-utförande finns nu tillgänglig för fyrcylindriga BMW-modellerna BMW S 1000 RR och S 1000 XR. M Endurance-kedjan finns som tillbehör eller som fabrikstillval. Ytterligare BMW Motorrad-modeller förbereds för denna funktion.

Annons

Annons

Senaste utgåvan