BMW lanserar adaptiv farthållare

BMW har presenterat sin nya adaptiva farthållare, som ska se till att avståndet till framförvarande fordon hålls, då farthållaren är aktiverad. 

BMW kallar systemet Active Cruise Control (ACC), där förkortningen ACC antas bli standard för denna tekniska finess, som utvecklats i samarbete med Bosch.

Efter många års erfarenhet av biltillverkarnas hjälpsystem för personbilsförare är det nu dags att användas för motorcykelapplikationer. Nya ACC ska automatiskt reglera hastigheten, som ställs in av föraren, och avståndet till fordonet som kör framför.

Systemet reglerar automatiskt fordonets hastighet när avståndet till fordonet framför reduceras och håller avståndet som bestämts av föraren. Detta avstånd kan varieras i tre steg. Både körhastigheten såväl som avståndet till fordonet framför kan ställas in med en knapp. De enskilda inställningarna visas i TFT-instrumenteringen. BMW Motorrad ACC har två valbara styregenskaper: Komfort eller dynamisk, där accelerations- och retardationsbeteendet ändras i enlighet därmed. Avståndskontrollen kan också inaktiveras för att kunna använda Dynamic Cruise Control (DCC).

Vid kurvtagning reduceras hastigheten automatiskt av ACC vid behov och med hänsyn till nedläggningsvinkeln. Med en ökande lutningsvinkel dämpas emellertid broms- och accelerationsdynamiken för att upprätthålla en stabil körning och inte störa föraren genom abrupt bromsning eller acceleration. BMW Motorrad ACC är ett förarassistentsystem som lämnar ansvaret där det alltid ska vara, hos föraren, och gör att denne alltid har ”sista ordet”. ACC är utvecklat för att enbart reagerar på rörliga fordon. Stillastående fordon – som i slutet av en trafikstockning eller vid trafikljus – beaktas inte. I dessa fall måste föraren sköta bromsningen själv. 

När BMW avser att lansera den första motorcykeln med ACC framgår inte.

Annons

Annons

Senaste utgåvan