Återhämtning i antalet nyregistrerade motorcyklar

Oktober månad visade på ett överraskande bra resultat för antalet nyregistrerade motorcyklar med en uppgång på 12% jämfört med samma månad 2020. Det gör att årets nedgång minskade något mot förra månaden.

 Moped- och mc-branschen påverkas tydligt av den brist på transportkapacitet och reservdelar all handel – inte bara fordonsindustrin – för närvarande upplever. 

På mopedsidan är siffrorna fortfarande på grund av osäker statistik i och med övergången till Euro 5 svåra att tolka. Förra årets mycket stora uppgång motsvaras av nedgången i år. Ser vi på antalet nyregistrerade elmopeder, som inte påverkas av utsläppsregelförändringar, så ligger siffrorna på motsvarande tapp som för motorcyklar. Detta ger en indikator på att marknaden för mc och mopeder kommer att gå ner ca 5–10% 2021 jämfört med föregående år.

 Motorcyklar totalt
Januari – oktober 202011 980Januari – oktober 202111 166 – 7%*
 Mopeder klass 1 totalt
Januari – oktober 202014 897Januari – oktober 20218 192 -45%*
 Varav eldrivna mopeder
Januari – oktober 20203 710Januari – oktober 20213 363      – 9%*
       

 Oktober 2021:

 20202021Förändring
Motorcyklar totalt494554  12%*
Mopeder totalt1 266651-49%*
Varav eldrivna mopeder382258-32%*

Avvikande registreringssiffror pga. regelskifte Euro 4 till Euro 5 *

Med anledning av att moped- och motorcykelbranschen gick från Euro 4 till Euro 5 regelverk 31 december 2020 har ett fåtal importörer och många privatpersoner förregistrerat sina fordon i slutet av året vilket påverkar registreringssiffrorna för helåret 2020. Siffrorna för 2021 kommer därför att påverkas negativt under året eftersom de förregistrerade fordonen inte registreras som nya igen.

Källa: McRF

Annons

Annons

Senaste utgåvan