Den gamla järnvägsbron över Västerdalälven, snyggt fotoobjekt.

Gerry