Luftvägarna är så raka som möjligt, ända från luftfiltret och in i förbränningsrummet.

Gerry