Kåpglaset är justerbart i höjdled, vilket kan göras under färd. Den speciella formen hos positionsljuset med LED- lampor sägs vara tagen från en staty i Salzburg.

Gerry