Hastigheten på vägarna har minskat

Trafikverket har genomfört omfattande hastighetsmätningar år 2004 och år 2012. Den mätning som gjordes 2004 visade att den genomsnittliga reshastigheten för totaltrafiken i Sverige var

Läs mer »

Senaste utgåvan

Annonser