Erik Buell Racing 1190RR

Nya 1190RR byggs på fabriksnya 1125R som förses med superbike-komponenter, i synnerhet på chassisidan. Cylindervolymen har ökats till närmre 1200 kubik som är kubikgränsen i

Läs mer »

Senaste utgåvan