Dubais skyddsänglar

Av 42 officerer valdes slutligen sex kvinnor ut som i början av året bildat en speciell säkerhetsenhet som ska kunna agera som livvakter åt viktiga

Läs mer »

Senaste utgåvan

Annonser