Harley-Davidson bygger museum

Museet kommer att bli drygt 12000 kvadratmeter stort och sysselsätta 70 heltidsanställda. Harley-Davidson förväntar sig cirka 350 000 besökare från hela världen, varje år. Museet

Läs mer »

Halkfria brunnslock testas

Frågan är när våra svenska brunnslock byts ut mot mer motorcykelvänliga lock? Om vägverket menar allvar med sin nollvision bör de hala brunnslocken bytas ut

Läs mer »

Senaste utgåvan

Annonser