Besiktiga hojen först efter fyra år…

Motorcyklar har betydligt färre fel än personbilar dessutom är ”trafikarbetet” för dessa fordon litet. Därför förselår nu Vägverket färre besiktningar. Enligt förslaget, som överlämnats till

Läs mer »

Senaste utgåvan

Annonser