Långsam minskning av antalet omkomna i EU-trafiken

Irland vinner European Transport Safety Councils, ETSC, utmärkelse för sitt arbete med att minska antalet döda på vägarna. Landet står i kontrast till EU som helhet, där minskningen av antalet omkomna i trafiken var så liten som 1 procent jämfört med 2017. Totalt 25 047 människor omkom i trafiken på vägar inom EU.

European Transport Safety Council, ETSC, tar varje år fram statistik över olyckor med dödlig utgång på EU:s vägar. Statistiken för 2018 visar att utvecklingen mot säkrare vägar och färre omkomna stannade av ytterligare, jämfört med tidigare år. Under perioden 2013-2017 minskade antalet omkomna med 4 procent, under 2018 var minskningen endast 1 procent.

Den låga minskningen innebär att EU-målet om en halvering av dödsolyckorna mellan 2010 och 2020 inte ser ut att nås. För att målet ska nås krävs en minskning med 21 procent under 2019 och 2020.

”Under de närmsta veckorna och månaderna kommer nyvalda ledamöter inta sina platser i EU-parlamentet och nya EU-kommissionärer kommer att utses. Det är viktigt att det nya ledarskapet behåller den ambitionsnivå för att ta itu med trafiksäkerheten som vi sett inom EU de senaste åren” skriver ETSC i ett pressmeddelande.

I Irland har antalet omkomna i trafiken minskat med mer än 30 procent sedan 2010 och landet var det andra mest säkra landet inom EU under 2018. Enligt ETSC har bildandet av en särskild trafiksäkerhetsbyrå i Irland varit en starkt bidragande orsak till de minskade dödstalen.
I Sverige gick utvecklingen av antalet döda i trafiken under 2018 åt fel håll.

– Vi har, liksom EU som helhet, sett en tydlig stagnation sedan 2013 och 2018 ökade antalet omkomna jämfört med 2017. Målet om maximalt 220 dödade år 2020 kommer sannolikt inte ut att kunna nås säger VTI-forskaren Anna Vadeby, som bidrar till rapporten med data från Sverige.
– För att minska antalet dödade behövs ytterligare åtgärder som riktas både mot bilister och oskyddade trafikanter och då är till exempel ökad hastighetsefterlevnad och sänkt medelhastighet mycket viktigt.

Om rapporten

Road Safety Performance Index (PIN) är ett verktyg för att hjälpa de medverkande länderna att förbättra sin trafiksäkerhet genom att identifiera och främja de metoder som fungerar bäst. Det är ETSC, European Transport Safety Council, en organisation baserad i Bryssel, som står bakom projektet.

Alla länder i EU samt Israel, Norge, Serbien och Schweiz är med i jämförelsen som täcker relevanta områden för trafiksäkerhet som trafikanvändarbeteende, infrastruktur och fordon samt trafiksäkerhetspolitik. Nationella forskningsorganisationer och oberoende forskare från 32 länder deltar i programmet.

VTI är medlem i organisationen sedan 2006, för närvarande på uppdrag av Trafikverket. Forskarna Anna Vadeby och Astrid Linder deltar som representanter för VTI.

Källa: VTI

%d bloggare gillar detta: