Kraftig ökning av antalet körkortsåterkallelser

Under första halvåret har Transportstyrelsen fattat beslut om 20 303 körkortsåterkallelser. Det är en ökning med över 10 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på ett ökat inflöde av omhändertagna körkort från Polisen. Mer än 4 av 5 av de återkallade körkorten tillhör män.

Den största ökningen sett till antal sker i återkallelsekategori 4 vilket innebär ”en väsentlig överträdelse”. Det vanligaste exemplet är fortkörning, men det kan också handla om att man inte stannat vid rödljus eller att ha använt mobiltelefon vid körning. Totalt återkallades 11 608 körkort i den kategorin vilket motsvarar en ökning med nästan 18 procent jämfört med samma period föregående år.

– De hastighetsgränser som vi har finns där av en anledning. Genom att bryta mot dem ökar risken för att man ska bli inblandad i en olycka. Att återkalla körkortet är en trafiksäkerhetsåtgärd, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på avdelning körkort på Transportstyrelsen.

Återkallade körkort första halvåret

Återkallelsegrund20192020Återkallelsgrunden betyder i huvudsak
Återkallelsegrund 13 3583 505Rattfylleri eller drograttfylleri
Återkallelsegrund 26374Smitning
Återkallelsegrund 3256367Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 49 84011 608En väsentlig överträdelse,
vanligen fortkörning
Återkallelsegrund 5680675Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 67478 Allmän brottslighet 
Återkallelsegrund 72 6932 606Medicinska skäl
Återkallelsegrund 82 2142 302Ej lämnat läkarintyg eller 
bevis om godkänt förarprov
Återkallelsegrund 911 7Hinder fanns för utfärdande
av körkort
Samtliga*18 35220 303 

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelser.

Statistik över återkallade körkort första halvåret, länsvis

4 av 5 återkallade körkort tillhör män

I Sverige finns cirka 6,7 miljoner körkortsinnehavare. 53 procent är män och 47 procent är kvinnor. Av de 20 303 återkallelsebeslut som Transportstyrelsen fattat under första halvan av 2020 avsåg 16 540 män, vilket motsvarar 81 procent av totalen. Den stora snedfördelningen syns genomgående i alla olika återkallelsegrunder.

Till en viss del kan skillnaderna förklaras av det faktum att män utför ett större trafikarbete, dvs. kör mer på vägarna än vad kvinnor gör. Enligt myndigheten Trafikanalys stod män under 2019 för två tredjedelar av antalet körda kilometer och kvinnor för den resterade tredjedelen. Men eftersom snedfördelningen är större än så finns det rimligtvis andra faktorer som spelar in.

Statistik från Transportstyrelsens olycksdatabas Strada bekräftar bilden. Under åren 2015 – 2019 har 201 förare omkommit i singelolyckor med personbilar. Av dessa är 173 män vilket motsvarar 86 procent av det totala antalet omkomna.

– Man kan inte säga att kvinnor kör bättre än män, men siffrorna talar för att kvinnor kör säkrare än män. En tolkning är att kvinnor inte är benägna att utsätta sig för risker på samma sätt som män gör och det återspelas i statistiken, säger Åsa Bergqvist.

Återkallade körkort första halvåret fördelning mellan män och kvinnor

ÅterkallelsegrundTotaltMänKvinnorÅterkallelsegrunden 
betyder i huvudsak
Återkallelsegrund 13 5052 940565Rattfylleri eller drograttfylleri
Återkallelsegrund 2745717Smitning
Återkallelsegrund 336734324Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 411 6089 6581 950En väsentlig överträdelse, 
vanligen fortkörning
Återkallelsegrund 567558095Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 678726Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 72 6062 028578Medicinska skäl
Återkallelsegrund 82 3021 680622Ej lämnat läkarintyg eller 
bevis om godkänt förarprov
Återkallelsegrund 9752Hinder fanns för utfärdande
av körkort
Samtliga*20 30316 5403 763 

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelser.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: