Positiv MC-försäljning i EU

Nyregistreringar av motorcyklar inom EU ökade i de flesta EU-länder under de första tre månaderna 2019. Enligt de senaste siffrorna från European Association of Motorcycle Manufacturers (ACEM) nyregistrerade 244 991 motorcyklar. Detta motsvarar en ökning med 19,2% jämfört med samma period 2018.

Med totalt 54 826 enheter (en ökning med 18,7% på årsbasis) är Italien fortfarande den enskilt största europeiska motorcykelmarknaden, närmast följd av Tyskland (44.450 motorcyklar, + 23,3%), Frankrike (43.942 motorcyklar, + 20.0%), Spanien (37.255 motorcyklar, + 20,5%) och Storbritannien (25 913 motorcyklar, + 10,3%). Enligt siffrorna från ACEM nyregistrerades 1950 motorcyklar i Sverige under perioden (1949 ex enligt McRF), vilket motsvarat 37% ökning mot samma period 2018 (1420 exemplar).

Mopedregistreringar i EU ökade också med 30%

Den europeiska mopedmarknaden nådde 52 715 enheter under de första 3 månaderna 2019. Detta är en ökning med cirka 30,1% jämfört med registreringsnivåerna för samma period år 2018 (40 522 enheter). De största marknaderna för mopeder i Europa var Frankrike (17 997 enheter), Nederländerna (13 040 enheter), Belgien (4 683 enheter), Spanien (3 993 enheter) och Italien (3 846 enheter).

Registrering av elektriska fordon ökade med 71% i EU

Kombinerade registreringar av elektriska mopeder, motorcyklar och fyrhjulingar uppgick till 14 251 enheter under de första tre månaderna 2019. Detta är en väsentlig ökning med 71,2% jämfört med registreringsnivåerna för de första tre månaderna 2018 (8 326 enheter).

De flesta av de elektriska fordon som registrerats under de första tre månaderna 2019 är mopeder (11 258), följt av motorcyklar (2.295 enheter). De största europeiska volymmarknaderna var Frankrike, där sammanslagna registreringar av eldrivna mopeder, motorcyklar och fyrhjulingar uppgick till 4 407 enheter (+ 105% på årsbasis), följt av Belgien (2 627 fordon, + 78,5%), Nederländerna (2 598 fordon, + 52,6%), Spanien (1 632 fordon, + 28%) och Italien (901 fordon, + 49,2%). I siffrorna från ACEM saknas uppgifter för sålda elmotorcyklar i Sverige under den aktuella perioden.

Källa: ACEM

%d bloggare gillar detta: