Färre tog motorcykelkörkort 2013

5 787 personer godkändes för A-behörighet (utan begränsning) i år, ytterligare 1 434 blev A2-behöriga och 494 A1-behöriga. Av dessa 7 715 personer var 1 160 kvinnor, det vill säga 17 procent. 

Det är en minskning på 20 procent i jämförelse med 2012. Förra året hade dock en ökning med nästan 2 000 personer i jämförelse med 2011, troligtvis berodde ökningen på de nya körkortreglerna och att många passade på att ta motorcykelkörkort innan dessa trädde i kraft i januari. Nu är vi alltså nere på samma nivå som 2010 och 2011.

SMC har registrerat statistiken de senaste tretton åren och sedan 2004 har färre och färre tagit motorcykelkörkort, med undantagen 2011 och 2012. En positiv nyhet från årets statistik är att andelen körkortstagare som är kvinnor har ökat. Nästan lika många kvinnor tog motorcykelkörkort 2013 som 2012, trots att det totalt var över 1 800 färre körkortstagare.