Motorcyklar och mopeder fortsätter gå starkt

Augusti månad 2019 fortsätter visa starka siffror för moped- och motorcykelbranschen.

Antalet registrerade motorcyklar ligger två procent över motsvarande period för 2018. På mopedsidan ser det vid en första blick ut som om antalet registrerade mopeder minskar med sju procent, men då ska vi komma ihåg att statistiken för 2018 är osäker då teknikskiftet från Euro 3 till Euro 4 har påverkat den siffran tydligt.

En glädjande nyhet är att andelen eldrivna mopeder ökar med nästan 50 procent i perioden fram till och med augusti. Med tanke på att elmopeder subventionerades med elfordonspremien 2018 är denna uppgång uppseendeväckande. Jämför vi med hur marknaden för elcyklar minskat rejält efter det att premien togs bort 2019 visar dessa siffror på ett tydligt trendbrott.

Eldriften på tvåhjuliga L-fordon är med andra ord tydligt på uppgående och det finns all anledning att se framtiden an med stor tillförsikt när även eldriften sakta men säkert gör sitt intåg på i Motorcykelbranschen.

Motorcyklar totalt
Januari – augusti 2018  9 868Januari – augusti 201910 087+ 2%
Varav trehjuliga MC
Januari – augusti 2018    180Januari – augusti 2019    212+ 18%
Mopeder
Januari – augusti 201811 534Januari – augusti 201910 706– 7%
Varav eldrivna mopeder
Januari – augusti 2018  1 730Januari – augusti 2019  2 566+ 48%

Enbart augusti:


20182019Förändring
Motorcyklar totalt   9681 085+ 34 %
Varav trehjuliga MC     23     22+ 76 %
Mopeder totalt2 0981 846– 16 %
Varav eldrivna mopeder   403   497+ 23 %

* Ny statistik

%d bloggare gillar detta: