Audi utvecklar lysande kläder

Dessa patentskisser sägs föreställa ett motorcykelställ utvecklat av biltillverkaren Audi. Skyddskläderna har fått inbyggda ljuspaneler som via trådlös koppling till motorcykeln ska kunna förstärka broms-

Läs mer »

Senaste utgåvan

Annonser