Kraftsamling för säkrare mc-trafik

Inför årets mc-säsong stärker körkortsmyndigheterna och utbildarna samarbetet. Gemensam information om utbildning och prov ska bidra till ökad trafiksäkerhet. Blivande mc-förare och de som har körkort ska förstå det livsviktiga med att vara en tänkande och säker förare.

Trycket är stort även i år på att ta körkort för motorcykel, vilket märks hos utbildare, intresseorganisationer och körkortsmyndigheter.

– Med gemensam information visar vi på vad utbildning och prov innehåller, hur det är kopplat till verkliga situationer och att vi alla har en samsyn. Det är vårt gemensamma mål att blivande mc-förare ska ges bättre förutsättningar, säger Rikard Granlund, bitr. chef Trafikverket Förarprov.

I sommar kan väntetiden bli längre på grund av pandemin som gör att det är lägre tillgång på prov. Det är därför än viktigare att boka i god tid, använda tiden till att utbilda sig väl för att undvika omprov och för att just kunna vara en tänkande och säker mc-förare.

– Den här informationen riktar sig främst till den som är på väg att ta mc-körkort, men också till utbildare och förarprövare. Och den är även nyttig för den som redan har tagit körkortet och vill fräscha upp sina kunskaper, säger Olof Stenlund, utredare på Transportstyrelsen.

För att vara en säker mc-förare pekas fem områden ut som är viktiga att tänka på och agera efter:

  • Självvärdering för att hjälpa dig att bli en tänkande mc-förare
  • Samspel mellan teknik och taktik
  • Manövrering i låg fart
  • Körning på landsvägar
  • Att uppmärksamma varningssignalerna

För att underlätta för blivande mc-förare och den som har körkort samlas informationen under ”Bli en tänkande och säker mc-förare” på trafikverket.se: LÄNK

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: