Honda söker patent för förkammar-tändsystem

På marknaden har det sedan länge funnits olika förkammar-tändsystem, framförallt hos diesel- och gasdrivna fordon. Liknande system används även inom F1-racingen. Nu har Honda sökt patent för ett system som är ämnat för framtidens motorcyklar.

Det nya systemet använder en liten förkammare där tändstiftet antänder luft-/bränsleblandningen innan den expanderas inne i huvudförbränningskammaren. Förkammaren är åtskild från förbränningskammaren genom en serie små hål, som är utformade för att dela upp flammans front (den främre delen av den expanderande explosionen) i flera mindre explosiva jetstrålar. Den här funktionen ska göra att motorn kan använda en magrare blandning som i sin tur ska generera mindre skadliga utsläpp.

Förkammaren som ses i patentet kan rotera, och roterar vid förbränningsläge så att gaserna kan passera, medan den vid kompression vänder till stängt läge.

Honda-patentet använder också två separata bränslespridare, den ena för att leverera bränsle till förbränningskammaren, medan den andra för att leverera bränsle till enbart förkammaren.

På marknaden finns främst två typer av system som används, aktiva och passiva förkammar-tändsystem. Aktiva förkammarsystem (som med Honda-patentet) innehåller ett tändstift och bränsleinsprutare. Blandningen är magrare än hos en vanlig motor. Normalt skulle denna blandning inte ha tillräckligt med bränsle för att antändas på egen hand, men det antända bränslet från förkammaren räcker för att skapa ett optimalt luftbränsleförhållande och påskynda förbränningsprocessen, vilket i sin tur ska förbättra effektiviteten.

%d bloggare gillar detta: