Var fjärde blinkar inte

Undersökningen består av drygt 12 000 observationer av frivilliga från Motormännen och Sveriges Motorcyklister. Resultatet visar tydliga regionala skillnader, bäst på att blinka är man i Helsingborg och sämst i Karlstad. Män är något sämre än kvinnor på att använda blinkers och yrkesförare är bättre än genomsnittet.

– Det är väldigt tråkigt att så många låter bli att använda blinkers när de är ute i trafiken. Om fler visade sina intentioner i tid genom att använda blinkers skulle ett bättre flyt skapas i trafiken, framkomligheten skulle förbättras och flera onödiga olyckor och tillbud skulle kunna undvikas, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Sämst på att använda blinkers tycks MC-förarna vara, hela 36 procent lät bli att blinka enligt undersökningen.

– Vi från SMC är mycket missnöjda med resultatet. Det är anmärkningsvärt att det är så många som var tredje motorcyklist som inte använder blinkersen. Vi som kör tvåhjuling vet ju hur utsatta vi är på vägarna, att då slarva själva med en så banal sak som blinkers är inte ok, säger Maria Nordqvist, politisk sekreterare på Sveriges Motorcyklister.

Plats              Blinkar         Blinkar ej
Kalmar            87%               13%
Karlstad          42%               58%
Gotland           80%               20%
Malmö             77%               23%
Falköping        54%               46%
Göteborg         71%               29%
Hässleholm     78%               22%
Norrköping     89%               11%
Helsingborg    95%               5%
Umeå                  89%               11%
Stockholm       74%               26%
Jönköping        83%              17%
Borlänge          79%               21%
Sundsvall         77%               23%
Östersund       91%               9%
Totalt:                76%              24%

Diskutera: Hur ska blinkersanvändandet ökas?