Vanligaste olyckorna vid rattsurfning

Singelolyckor och olyckor där föraren kört in i ett annat fordon framför, så kallade upphinnandeolyckor, är de mest frekventa olyckstyperna vid rattsurfning. Sammanlagt har Transportstyrelsen tagit ut drygt 300 fall från databasen Strada från 2013 fram till första halvan av 2016. Strada används av polis och sjukvårdspersonal vid trafikolyckor och i de utvalda rapporterna har det angivits att antingen mobil eller annan kommunikationsutrustning använts vid olyckstillfället.

Helt dominerande är olyckor med personbil. Endast enstaka fall med exempelvis lastbil-, busseller mopedförare som har använt mobiltelefon finns i det material som Transportstyrelsen sammanställt.

Av de 300 fallen som Transportstyrelsen analyserat i sin rapport var 122 stycken singelolyckor och 199 stycken upphinnandeolyckor. Tillsammans utgjorde dessa typer av kollisioner tillsammans 75 procent av alla rattsurfningsrelaterade olyckor. Mobiltelefon var den vanligaste distraktionen och har angivits som orsak i 259 av de 300 fallen. Här skrev föraren sms, pratade i telefon eller sträckte sig efter en tappad telefon vid olyckstillfället. Att fokus flyttats från körning till justerande av radio eller gps var olycksorsaken i 37, respektive 25 fall. 

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: