Vajerräckenas dagar räknade?

Europeiska Unionens beslutsfattare har tagit till sig av den kritik vajerräckena fåt ifrån olika länders MC-kollektiv. SMC har fört debatten i flera år och nu tillsätts alltså en utredning om de skall vara kvar och utvecklas eller tas bort.

Vajerräcken är redan förbjudna ibland annat England, Österrike, Norge och Holland.

Vägverkets Thomas Andersson säger att de har tagit åt sig av den kritik de fått av SMC och nu ser man över om amn skall utvecka eller avveckla vajerräckena i Sverige.