”Vajerräcken inte farligare”

Skaderisken är lika hög för en motorcyklist oavsett om kollissionen sker med ett vajerräcke eller en annan typ av räcke, enligt Folksam. Studien har gjorts i samarbete med Trafikverket och Vectura och alla polisrapporterade motorcykelolyckor mellan 2003-2010 har granskats. Resultatet visar att risken att dödas eller att skadas svårt vid kollission med ett räcke, oavsett typ, är cirka 50 procent.

– Den allmänna uppfattningen har hittills varit att vajerräcken är farligare för mc-förare än andra räcken. Vår studie visar att det inte stämmer. Andelen dödade och svårt skadade ligger på samma nivå vid kollision med alla typer av stålräcken, inklusive vajerräcken, säger Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsforskare Folksam.

I en studie från 2009, gjord av VTI, visade att vajerräcken minskade olyckorna och sänkte dödstalet för motorcyklister med 40-50 procent på 2+1-vägar. Trafikverket undersöker just nu resultatet av särskilt motorcykelvänliga räcken som nyligen har installerats på tre platser i Sverige.

Studien kommer att presenteras i sin helhet efter sommaren.