Vad kostar en räckesolycka?

Magnus Östman krockade med ett vajerräcke i Helsingborg en majdag 2007. Sån tur var överlevde Östman olyckan och SMC har följt hans ärende genom åren. Sju år efter olyckan fastställdes hans invaliditetsgrad och SMC har räknat på vad olyckan kostat för alla inbladade – uppdelat i person- och materialskada. 

Det handlar om minst fem miljoner kronor, skriver SMC. Trafikverket har en kalkyl för samhällets kostnader och uppger att en svårt skadad ligger kring 4,4 miljoner kronor, vilket i det här fallet är något för lågt. 

Den stora kostnaden är givetvis personskada, där mycket betalas av Magnus försäkringsbolag. Materialskadan utgör 209 413 kronor. På SMC:s hemsida finns alla kostnader listade var för sig, klicka här för att läsa mer hos dem