Uppdaterad! Snart kan du skrapa bort skattemärket för gott!

2010-01-07 Skyltarnas storlek kommer inte att ändras i nuläget, du får inte heller ersätta skattemärket med något annat, exempelvis ett roligt klistermärke. Faktum är att du över huvud taget inte får modifiera registreringsskylten på något vis.

Näringsdepartementet föreslog till en början att skattemärket skulle slopas från och med den 1 april 2009 men de fick på pälsen av bland annat Finansdepartementet, Justitiedepartementet och Rikspolisstyrelsen.

De båda förstnämnda påtalade risken för att staten skulle tappa stora skatteintäkter om skattemärket försvann. Rikspolisstyrelsen menade också att fler fordonsägare förmodligen skulle strunta i att betala skatten.

Nu slopas dock äntligen skattemärket som infördes på 1970-talet och anses föråldrat, bland annat eftersom polisen (med fler) har tillgång till information genom fordonets registreringsnummer och Vägtrafikregistret.

Staten sparar totalt 70 miljoner kronor på att ta bort skattemärket, 37 miljoner hos Transportstyrelsen.

%d bloggare gillar detta: