Underhåll batteriet!

Din skötsel av batteriet påverkar direkt dess livslängd. Djupa
urladdningar i kombination med slarvigt skött laddning är ofta orsaken
till batteriproblem. Detta uppstår framförallt när batteriet inte är
fulladdat under vinterförvaringen eller vid längre tids parkering.
Det är viktigt att du laddar upp ditt batteri så att det är fulladdat
innan du ställer undan hojen för en längre tid.
Batterier som ska stå oanvända över vintern ska vara fulladdade innan de
ställs in och bör sedan kompletteringsladdas cirka en gång var tredje
månad. Efter full uppladdning skall ett friskt batteri hålla 12,72 volt.
Gör det inte det kan det vara något fel på batteriet.
Långtidsförvara batterierna på ett svalt och torrt ställe.
Självurladdningen avtar med 50% för var tionde grad temperaturen sänks.
Vid + 0ºC är den så liten att ingen underhållsladdning behövs. För ett
fulladdat och friskt batteri är förvaring i minusgrader inga problem.
Kontrollera gärna batteriets laddningstillstånd då och då med voltmeter.
Den enklaste multimeter duger. Ställ bara in på mätning av likspänning
och mät på polerna på ett urkopplat batteri. Förvara gärna batteriet
urkopplat.

VÄLJ RÄTT LADDARE!
Uppladdning av batteriet bör ske med en automatladdare som själv slår
ifrån när batteriet är fulladdat. Används en vanlig laddare bör du
försäkra dig om att den inte laddar med mer än 5-10 procent av
batteriets kapacitet. T ex bör ett 20Ah batteri max laddas med 2 ampere.
Montera gärna bort batteriet vid laddning. Vid värmeutveckling kan
dunstande batterivatten förorsaka skador på lacken.
När batteriet monteras bort, kom ihåg att lossa den negativa kabeln
först och att montera den sist igen!

– Håll batteri­polerna och kabelskorna rena från oxider och smörj in dem
med fett då och då – dålig kontakt orsakar spänningsfall/sämre
starteffekt.

– På syrabatterier bör elektrolytnivån kontrolleras regelbundet. Fyll
vid behov på batterivatten till ca 15 mm över plattorna eller till
markeringen på batteriet.
Detta gäller alltså inte på slutna batterier som kan vara av typen AGM
eller GEL. Fråga gärna din handlare om du är osäker!

…VAD BÖR JAG TÄNKA PÅ?
Du skall alltid vara nogrann och försiktig när du arbetar med batterier!
Om du spiller batterisyra, se till att omedelbart tvätta med tvål och
vatten. Om du får batterisyra i kontakt med ögonen, se till att spola
ögonen med kallt vatten under minst 10 min och ta därefter omedelbart
kontakt med sjukhus. Använd alltid handskar och skyddsglasögon!
Undvik gnistor och eld i närheten av batteriet. Laddning bör också
alltid ske i ett väl ventilerat utrymme.