Touring by MV

MV Agusta Stradale 800 baseras löst på modellen Rivale, men har fått flera modifieringar. Ramens geometri och fjädring skiljer sig från Rivale tillsammans med ett bredare effektregister i motorn för mera användarvänlighet.

Vid lanseringen som Petri var på underströks tre viktiga parametrar med den nya Stradale 800; mångsidighet, unikhet och slutligen önskan att väcka känslor. Jämfört med tidigare MV-tradition, så är modellens mångsidighet en avvikande faktor. Det är inte en resehoj, utan en slags maxi-motard med mångsidigt användningsområde och sportig betoning.

Kraftkällan är som vanligt en trecylindrig motor med motroterande vevaxel. Motorcykeln är även fullpackad med elektronik och som grädde på moset har den även en dubbelverkande quickshifter. Provkörningen bestod av körning på varierande underlag, vilket innebar att Stradale 800 fick en bra chans att visa sin kunnighet. Hur det gick får du läsa mer om i Bike 3.15.