Svenskar ser dåligt – kör ändå

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa har låtit intervjua drygt 3 400 svenskar mellan 18 och 65 år om syn och bilkörning. En tiondel av de svarande uppger att de kör bil trots att de inte ser tillräckligt bra och en knapp tredjedel uppger att de får anstränga sig för att se vad de olika skyltarna längs vägen föreställer. 

Jonas Frid, ansvarig för motorförsäkringar på Trygg-Hansa, tycker att det är märkligt att det inte finns striktare regler kring syn i trafiken. Han vill ha en lag som gör det obligatoriskt att undersöka synen i samband med att man förnyar sitt körkort.
– Det är konstigt att det inte anses lika allvarligt att sätta sig i bilen med nedsatt syn som att köra berusad. Synfel försämrar förares reaktionsförmåga och de blir en fara för sig själva och andra i trafiken, säger Jonas Frid till TT.
I dag måste den som ansöker om körkort undersöka om synen uppfyller vissa krav. Regeringen har däremot inga planer på att införa någon form av regelbundna synkontroller för bilförare, det skulle bli alltför tidsödande och dyrt att genomföra, uppger näringsdepartementet.