Svårare för kvinnor att ta mc-körkort

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, fick i uppdrag av regeringen att granska statistisken från förarproven för motorcykel. Resultatet visar att män och kvinnor presterar i stort sett lika bra på både teori- som förarprov. Förutom i ett delmoment. I lågfartsprovet, där motorcykeln ska framföras i gånghastighet, får tio procent fler kvinnor än män underkänt.

Nils Petter Gregersen är forskningsdirektör på VTI och menar att det beror på motorcyklarnas höjd, något som främst straffar kvinnor som i regel är kortare än män.
– Många når inte riktigt ner med fötterna och har svårare att hålla balansen på motorcykeln. Jag tycker att det är synd. Alla borde ha lika tillgång, det måste göras något åt det här, säger han till corren.se.

Regeringen har ett mål som säger att män och kvinnor ska ha lika tillgänglighet till olika fordonstyper. I dag innehas 20 procent av motorcykelkörkorten av kvinnor.