Stora delar av Bilprovningen säljs

 

Nästa år utmanas Bilprovningen på allvar. Två tredjedelar av AB Svensk Bilprovning – som ägs till 52 procent av staten – ska säljas till högstbjudande.

Beslutet kommer formellt att fattas vid en bolagsstämma i slutet av januari. Bilprovningen räknar med att hitta en köpare under andra kvartalet 2012.

Försäljningen innebär att Bilprovningen styckas i tre likvärdiga delar: en rikstäckande, en nordöstlig och en för sydvästra Sverige. Både den nordöstra och sydvästra gruppen går till försäljning.
 
– Delarna kommer att säljas till två olika köpare, säger Erik Thedéen, statssekreterare på finansdepartementet.

Bilprovningen behåller en tredjedel av besiktningsstationerna och kan därmed värna om tillgängligheten i glesbygd och skapa förutsättningar för en fungerande marknad, enligt Erik Thedéen. Magnus Ehrenstråhle är vd på Bilprovningen:

– För våra kunder innebär det här bättre tillgänglighet i både land och rum. Dessutom kommer kvaliteten på serviceerbjudanden att förbättras. Man kommer att utveckla nya tjänster, till exempel olika diagnostjänster som inte ingår i kontrollbesiktningen, säger han och påpekar att alla företag mår bra av konkurrens.

Bilprovningen har i dag en ohotad ställning på besiktningsmarknaden. Endast 25 privata stationer har öppnats sedan monopolet på fordonsbesiktningar skrotades sommaren 2010.

– När man gjorde den här avregleringen var syftet att det skulle bli en fungerande marknad. Så har det inte blivit, säger Magnus Ehrenstråhle.

Ser du några farhågor med beslutet?
– Nej, egentligen inte. Vad tänker du på då?

Prishöjningar.
– Det tror jag inte. Jag tror att vi får differentierade priser när den här marknaden har utvecklats, att man får betala mer om man till exempel vill besiktiga sin bil under helgen.

Kommer priset att höjas för en vanlig besiktning en vardag?
– Det beror på hur marknaden utvecklas. I dagsläget ser vi inget behov av det.

Erik Thedéen på finansdepartementet spår även han att tillgängligheten och utbudet av tjänster kommer att förbättras. Inte heller han tror på prishöjningar.