Sök stipendiet för körkortet

Det är försäkringsbolaget Svedea som tagit fram stipendiet som vänder sig till dig som har baskunskaper inom motorcykelkörning genom tidigare övningskörning och har haft körkort för bil i minst två år. Det här är sjätte året som Svedea erbjuder stipendiet och en nyhet till 2017 är att åldersgränsen på 24 år tagits bort.
 
I stipendiet ingår utbildning, lån av motorcykel och personlig skyddsutrustning samt boende och mat. Utbildningen sker i Jönköping under två tillfällen i sommar, 26–28 maj och 9–13 juni. Din ansökan måste vara inlämnad senast den 31 mars. Läs mer om stipendiet här.