SMC överklagar bussfils-banning

SMC har under många år drivit frågan om att få köra motorcykel i bussfiler. Det är tillåtet i ett antal filer i Stockholm och diskussioner har även inletts i Göteborg. Tyvärr förbjöds MC i en bussfil i Stockholm efter 30 år, utan information, remissförfarande och konskekvensanalys.

SMC har självklart protesterat och krävt en ändring av Länsstyrelsens beslut. I mitten av april kom beslutet – Länsstyrelsen avslår SMC:s begäran. Eftersom SL, Stockholms Lokaltrafik, i sitt yttrande i frågan sett möjlighet att tillåta MC i fler bussfiler inleddes ett samarbete mellan SMC Stockholm och SL. Detta fick dock ett snöpligt slut genom Länsstyrelsens avslag.  Väghållarens ord väger tyngst och säger de nej, då hjälper det inte att SMC lämnat mängder av underlag till stöd för våra argument.

SMC har nu överklagat beslutet till Transportstyrelsen. SMC har också bett Trafikverket att komma med ett nationellt ställningstagande var man står i frågan om motorcyklar i bussfiler. Utan detta kommer våra resor i bussfiler snart att vara historia.