Sämst vägar i norr

Undersökningen genomfördes genom att Motormännens vägombud, med hjälp av en smartphone-app som registrerar vibrationerna från vägarna, har kört på så många vägsträckor som möjligt. De har också rapporterat potthål och andra problem. Resultatet visar att Sverige har, internationellt sett, bra vägar men att skillnaderna ino landet är stora. Störst skillnad går att se om man jämför de norra och södra delarna av landet.

– Granskningen visar att vi har en förhållandevis hög standard på det statliga vägnätet, men också att Sverige är ett delat land. Samtliga län norr om Dalälven har en sämre kvalitet på det statliga vägnätet än något län söder om Dalälven. Ska vi ha en levande landsbygd måste det också satsas på vägarna, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Problemen med vägarna påverkar både trafiksäkerheten och komforten. Dels blir det obekvämt att köra på de dåliga vägarna, men väghållningsarbetet på vintrarna blir också svårare. Dessutom slits de redan dåliga vägarna snabbare än de i gott skick, vilket orsakar större kostnader och risker.

– Risken för att råka ut för en singelolycka ökar med upp till 50 procent på ojämna vägar. Statistik för de senaste tio åren visar att antalet omkomna i trafikolyckor är tre gånger större i Jämtland än i Stockholm i förhållande till antalet invånare. Bra vägar minskar riskerna för olyckor, men det är inte bara på grund av att vägarna sämre. Det finns även andra viktiga förklaringar som skillnader i kollektivtrafikutbud, polistäthet och attityder, säger Erik Kjellin.

Motormännen har nu skapat två interaktiva kartor där man kan se hur vägarna bedöms i landet. En med medelvärden för kommunerna och en medvarje väg markerad separat. På Motormännens hemsida finns ocksådetaljerade rapporter från varje län.

Diskutera: Hur är vägarna där du bor?