Säkerhet för äldre förare undersöks

 

Vi blir allt äldre. Och vi kör bil i allt högre åldrar. Jämfört med för tio år sedan har medellivslängden i Sverige ökat med två år för män och ett och ett halvt år för kvinnor.

Mot den bakgrunden inleder Sverige ett gemensamt projekt med Frankrike för att utreda äldre förares behov och säkerhet i trafiken. Fokus är friska förare över 75 år.

– Samhällets utmaning blir att hjälpa äldre förare att köra säkert så länge det går och dessutom hjälpa dem att själva förstå när deras kognitiva förmågor försämrats så mycket att de behöver anpassa sitt körbeteende, säger Tania Dukic på forskningsinstitutet VTI.

Inledningsvis ska forskarna kartlägga vilken hjälp äldre förare behöver i trafiken. Därefter ska man utveckla träningsprogram som kan hjälpa de äldre att förstå sin kapacitet vad gäller bilkörning.

Forskarna ska dessutom utveckla anpassade stöd- och säkerhetssystem i bilen. Projektet sträcker sig tre och ett halvt år framåt.

Diskutera: Är äldre förare en säkerhetsrisk i trafiken?